កាសែត​ចិន​ថា ចិន​គួរតែរៀបចំ​វិធានការ​យោធា​លើ​តៃវ៉ាន់ ក្រោយ​អា​មេ​រិច​ចេញ​ច្បាប់​ជំរុញ​ឲ្យ​មន្ត្រី​ ​ជាន់ខ្ពស់​ខ្លួន និង​តៃវ៉ាន់​ធ្វើដំណើរ​ទៅ​វិញ​ទៅ​មក​ – CEN