វិស្វករ​ម្នាក់​ដាក់ពាក្យ​ប្តឹង​ពី​ករណី​ដែល​ទង់ជាតិ​ម៉ាឡេស៊ី ត្រូវបាន​គេ​យល់ច្រឡំ​ថា ជា​ទង់​របស់​ពួក IS – CEN