​ញាក់សាច់!  «​កុនកូនជ្រូក​» បង្ហាញ​លើ​ផ្ទាំង​ប៉ាណូ​ជ្រងោៗ អ្នកដំណើរ​ថត​បង្ហោះ​កក្រើក​បណ្តាញ​សង្គម តើ​ចាក់​ភ្លាត់​ឆ្នៀ​ត ឬ Hacker !? – CEN