កូរ៉េខាងត្បូង​ស្នើ​កូរ៉េខាងជើង រៀបចំ​កិច្ចចរចា​ថ្នាក់​មន្ត្រីជាន់ខ្ពស់​ – CEN