នាយករដ្ឋមន្ត្រី​កម្ពុជា​ទៅ​ចូលរួម​ពិធី​ថ្វាយ​ព្រះ​ភ្លើង​អតីតព្រះមហាក្សត្រ​នៅ​ថ្ងៃទី​២៦ តុលា នេះ​ – CEN