ម៉ូតូ​ពី​រគ្រឿង​បុក​គ្នា បណ្តា​យ​ឲ្យស្លាប់​ម្នាក់ របួសធ្ងន់​៣ – CEN