រដ្ឋបាល​ខេត្ត​ស្វាយរៀង ត្រៀម​រៀបចំ​ព្រះរាជ​ពិធី​បុណ្យច្រត់ព្រះនង្គ័ល​ឆ្នាំ ២០១៨ – CEN