ចិន “​ស៊ី​-​សង​” ក្រោយ​ការប្រកាស​អនុវត្ត​តម្លើង​ពន្ធ​របស់​អាមេរិក​ – CEN