កម្ពុជា​-​ថៃ ឯកភាពគ្នា ដំឡើង​ច្រក​ចំនួន​៤ ឱ្យ​ក្លាយជា​ច្រក​អន្តរជាតិ​ – CEN