ប៉ូលិស​ក្លាហាន​បារាំង​ម្នាក់ ប្រគល់​ខ្លួន​ឲ្យ​ខ្មាន់កាំភ្លើង ដើម្បី​ដោះ​ដូរ​ជាមួយ​ចំណាប់ខ្មាំង​ – CEN