នាយ​ឧត្តមសេនីយ៍ សន្តិ​បណ្ឌិត ឯម សំអាន ទទួលមរណភាព នៅ​មន្ទី​របំ​រ៉ុងរ៉ាត់ ទីក្រុង​បាងកក​ – CEN