ក្នុង​ទីក្រុង​ភ្នំពេញ មាន​ថង់ប្លាស្ទិក​នៅតាម​ផ្លូវ ជា​១០​លាន​ថង់ ជា​រៀងរាល់ថ្ងៃ​ – CEN