គីម ជុង​អ៊ុន​អបអរ ស៊ី ជីន​ពីង ដែល​ត្រូវបាន​ជ្រើសតាំង​ជា​ប្រមុខ​បក្ស​កុ​ម្មុនិ​ស្ត​ម្តងទៀត​ – CEN