​នោះ​! ទេព​មច្ឆា​ទេ​ដឹង​?! បាន​ជា​ទៅ​កើតកូន​ក្នុង​សមុទ្រ​ (រូប ៣សន្លឹក Video inside) – CEN