សម្តេចតេជោ ហ៊ុន សែន ៖៦ថ្ងៃទៀត ប្រាក់ខែមន្រ្តីរាជការ និងលោកគ្រូអ្នកគ្រូ នឹងទទួលបានការតម្លើងប្រាក់ខែ – CEN