ថៃ ៖ បាតុកម្ម​ធំ​ផ្ទុះឡើង​នៅ​រដ្ឋធានី​បាងកក​ – CEN