លោក John Bolton មាន​គម្រោង​រំសាយ​ចោល​មន្ត្រី​សេត​វិមាន​រាប់សិប​នាក់​ – CEN