ឃុំខ្លួន​ស្ត្រី​ម្នាក់​ជា​ប្រពន្ធ ដាក់​ថ្នាំ​បំពុល​សម្លាប់​ប្តី ហើយ​លួច​លុយ រត់​តាម​ប្រុស​ស្នេហ៍​ – CEN