ថតរូប​បែប​ស្រើបស្រាល​ហួសហេតុ បវរកញ្ញា​ចក្រ​វា​ឡ ត្រូវបានមិត្ត​ប្រុស​សុំ​… បែកផ្លូវ​ – CEN