ដូច​ខ្វះ​ល្បែង​លេង .. . ទៅ​ឈរ​តោង​ទប់​ខ្យល់​យន្ដហោះ អាណា​មិន​ហោះ ឡូយ​!! (រូប ៦សន្លឹក 3 Video inside) – CEN