មេជាង​ផ្ទះ​ម្នាក់​បាក់​អន្ទា​ធ្លាក់ បណ្តាលអោយ​ស្លាប់​ – CEN