តើ​ស្ត្រី​ជា​មាតា​នៅ​ជប៉ុន ធ្វើ​បែប​ណា ដើម្បី​ប្រើប្រាស់​ពេលវេលា​មិន​ដល់ ៥​នាទី​ផង ចាប់ពី​ពេល​ដាស់​កូន​ឲ្យ​ភ្ញាក់​ពី​ដំណេក​រហូតដល់​ពេល​ចាកចេញ​ពី​ផ្ទះ​ (Video inside) – CEN