ហ្វីលីពីន ទទួលបាន​យន្តហោះ​ឈ្លប​យកការណ៍​ទំនើប​របស់​ជប៉ុន ៣​គ្រឿង​ – CEN