ម៉ាឡេស៊ី​ស្នើ​ច្បាប់​ដាក់ទោស​អ្នកចេញ​ព័ត៌មាន​ក្លែងក្លាយ រហូតដល់ ១០​ឆ្នាំ​ – CEN