សម្តេច​តេជោ បញ្ជា​ដក​ទូរស័ព្ទ​ពី​ទណ្ឌិត មា​ជ សុវណ្ណារ៉ា​ – CEN