ញាក់សាច់​នឹង​ស្រី​ស្រស់​រុស្ស៊ី​មាន​ជើងវែង​បំផុត​ពិភពលោក​… ១,៣២​ម៉ែត្រ​ – CEN