យាន​របស់​មនុស្ស​ភព​ដទៃ​ប្រាកដជា​មាន ហើយ​ពេលនេះ​គេ​ថត​បាន​វា​កំពុង “​ទម្លាក់​” វត្ថុ​ចម្លែក​ចុះ​មក​ផែនដី​ (Video inside) – CEN