យុវជន​ម្នាក់​វះកាត់​ប្តូរ​ភេទ​ជិត​រួចរាល់​ទើប​ដឹងថា ខ្លួន​ស្រឡាញ់​មនុស្ស​ស្រី​សោះ​ – CEN