​តើ​អ្នកណា​ស្ថិត​នៅ​ពីក្រោយ​ការសម្រេចចិត្ត​បណ្តេញ​អ្នកការទូត​រុស្ស៊ី​ជាច្រើន​នាក់ នៅ​ទ្វីបអឺរ៉ុប​? – CEN