មហាក្សត្រ​យា​នី​អង់គ្លេស​ឈ្នះ​ជិត​៩​លាន​ដុល្លារ អាស្រ័យ​ដោយ​ចិញ្ចឹម​សេះ​ប្រណាំង​ – CEN