ធ្វើ​ឆ្កួតៗ​បែបនេះ ត្រូវ​គេ​ជេរ​ប្រទេចផ្តាសា​ពុំ​ខុស​ទេ – CEN