ប្រជាពលរដ្ឋ ៤២ គ្រួសារ នៅ​សង្កាត់​កោះរ៉ុង ចោទ​ឧកញ៉ា សុខ ប៊ុន ប៉ង​រំលោភ​ដី​ពួកគាត់​ – CEN