ជម្លោះ​អាជីវករ និង​ថៅកែ​ផ្សារ​ប៉េសេ រហូតដល់​រដ្ឋសភា ជាច្រើន​ឆ្នាំ ដោះស្រាយ​មិន​ចេញ – CEN