លោក​ថោង លីម ៖ កងកម្លាំង​នគរបាល​ខេត្ត​ព្រះសីហនុ ត្រូវ​បន្ត​ការពារ​រាជរដ្ឋាភិបាល និង​ការពារ​សន្តិភាព​ – CEN