អ្នកវិទ្យាសាស្ត្រ​រកឃើញ​បំណែក​ឆ្អឹង ក្នុង​មឈូស​អេ​ហ្សី​ប​អាយុកាល ២.៥០០​ឆ្នាំ​ – CEN