គ្រា​ដែល​សប្បុរសជន​ក្លាយជា​អ្នករងគ្រោះ ៖ ធ្វើ​ភូមិគ្រឹះ​ជាង ២០០​ខ្នង ឲ្យ​អ្នកភូមិ​ធ្លាប់​កំសត់កម្រ បែរជា​គ្មាន​អ្នក​មក​នៅ ដោយសារ​មូលហេតុ​មួយ​ – CEN