អាមេរិក រុស្ស៊ី វាយតម្លៃ​សកម្មភាព​អំពី​ជំនួប​កំពូល​ចិន​-​កូរ៉េខាងជើង​ – CEN