ប្រធាន​គ​.​ជ​.​ប ប្តេជ្ញា​ធ្វើ​ឱ្យ​ការបោះឆ្នោត ដំណើរការ​កាន់តែ​ល្អ​ថែមទៀត​ក្នុង​នាម​ជា​ខ្មែរ​ – CEN