ពលរដ្ឋ​ក្រុងព្រះសីហនុ រិះគន់​ថ្នាក់ដឹកនាំ​អគ្គិសនី និង​រដ្ឋាករទឹក​ខេត្ត​ថា​ខ្វះ​ការទទួលខុសត្រូវ​ – CEN