មេបញ្ជាការ​នាវា​ល្បាត​អាមេរិក​មក​ទស្សនកិច្ច​វៀតណាម និង​ប្រគល់​នាវា​ល្បាត​ល្បឿន​លឿន ៦​គ្រឿង​ – CEN