ម្តាយ ៥៥ និង​កូន ២៤​ឆ្នាំ នាំគ្នា​ចុះ​ឈ្មោះ​ប្រឡង​បវរកញ្ញា​ធ្វើឲ្យរញ្ជួយ​បណ្តាញ​សង្គម ព្រោះ​ថា​ថ្វី​ត្បិត​ជា​ម៉ែ​និង​កូន​ប្រៀប​ដូច​ជា​បងប្អូន​ភ្លោះ​ – CEN