សម្រស់​លោកតា​អាយុ ៦៨​ឆ្នាំ ធ្វើឲ្យ​អ្នកផង​ពុំជឿ​ដោយសារ​មើល​ទៅ​គាត់​អាយុ​ប្រហែល ២០​ប្លាយ​ – CEN