មិន​គួរឲ្យ​ជឿ កាមេរ៉ា​បាត់​នៅ​សមុទ្រ​ជាង ២​ឆ្នាំ​ហើយ រកឃើញ​វិញ គ្មាន​ចូល​ទឹក​អី​មួយ​ដំណ​ក់​ – CEN