ចាប់​ជនល្មើស​ម្នាក់ ដែល​ចាប់​ក្មេងស្រី​ម្នាក់​ជម្រិត​ទារប្រាក់ ក្រោយ​សម្លាប់​ក្មេងស្រី ញាត់​ក្នុង​កា​រ៉ុង​ – CEN