នាយករដ្ឋមន្ត្រី កម្ពុជា ឡាវ និង​វៀតណាម ជួបពិភាក្សា​ចង្អៀត មុន​បើក​កិច្ចប្រជុំ​កំពូល​មហា​អនុ​តំបន់​មេគង្គ​ – CEN