ខូចចិត្ត​ព្រោះ​ស្នេហ៍ ​យុវជន​ម្នាក់ លោត​ចូល​រថយន្ត​គូស្នេហ៍​ចាស់​របស់​ខ្លួន រួច​ដុត​រថយន្ត​ស្លាប់​ទាំង​ពីរ​នាក់​ (Video inside) – CEN