ចម្លើយល្បងប្រាជ្ញា ៖ ក្នុង​ចំណោម​ស្ត្រី​២​នាក់ តើ​អ្នកណា​ជា​ម្តាយបង្កើត​របស់​ក្មេង​ដែល​កំពុង​អង្គុយ​លេង​ក្បែរ​នោះ​? – CEN