ជប៉ុន​នឹង​បើក​ស្ថាន​កុងស៊ុល​របស់​ជប៉ុន​ប្រចាំ​នៅ​ខេត្តសៀមរាប​ – CEN