អភិបាលខេត្ត​កំពង់ចាម ស្នើសុំ​ឱ្យ​ប្រជាពលរដ្ឋ​ប្រុងប្រយ័ត្ន​បង្ការ​អគ្គិភ័យ គ្រោះថ្នាក់​ចរាចរ ក្នុង​ឱកាស​បុណ្យចូលឆ្នាំ​ថ្មី​ – CEN