តារាភាពយន្ត​នឹង​ពុំ​អាច “​រះ​” បាន ប្រសិនបើ​គ្មាន​បច្ចេកវិទ្យា ភាព​ប៉ិនប្រសប់​របស់​អ្នក​ស្ថិតនៅ​ពីក្រោយ​ឆាក​នោះទេ – CEN